Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Drzewołaz trójbarwny


Drzewołaz trójbarwny (Epipedobates tricolor )

Zamieszkuje porośnięte gęstymi trawami oraz drzewami pieprzowymi wilgotne tereny nad drobnymi strumykami, na wysokości około 1500m n.p.m. zachodnie zbocza Andów oraz  w południowo-zachodni Ekwador. Drzewołaz ten jest niewielkim płazem, którego wielkość dochodzi do zaledwie 30 mm. Dietę tego płaza stanowią różnego rodzaju insekty.  Jego skóra w naturalnym środowisku wytwarza alkaloidy sterydowe które zaburzają pracę układu krwionośnego drapieżnika pragnącego zjeść drzewołaza. Alkaloidy te pochodzą z insektów jakie drzewołaz spożywa w naturalnym środowisku, więc w warunkach terraryjnych jego skóra pozbawiona jest właściwości toksycznych. Dodatkowo substancje chemiczne wyekstrahowane ze skóry tych żab  mogą zostać wykorzystane w medycynie.  Jeden z nich, epibatydyna, ma właściwości przeciwbólowe 200 razy silniejsze od morfiny, jednak wywołuje również efekty uboczne związane z układem pokarmowym człowiek