Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wystawy czasowe 

Eksponaty wypożyczone z Muzeum Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Wystawa skupia się na trzech sekcjach minerałach, paleozoologi 
i paleobotanice. 

Wystawa minerałów

Wystawa paleozoologiczna

Wystawa paleobotaniczna

Wystawy czasowe krótkie 

Wystawa "Jak piasek znad morza"

Wystawa Śląskiego Teatru Lalek i Aktora ATENEUM