Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Historia

Lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wytyczały nowy ład i porządek w mieście.  W 1935 roku ówczesne władze miejskie wyszły z inicjatywą założenia na terenie Starego Sosnowca parku o powierzchni 4,8 ha zgodnego z trendami modernistycznymi. Osiowość miały podkreślać baseny zlokalizowane na terenie parku, szpalery drzew oraz symetrycznie prowadzone alejki, których układ w lekko zmienionej formie można oglądać do dziś. W tym okresie nie istniał jeszcze budynek obecnego Egzotarium a sam park stał się pierwszym parkiem miejskim.

Za modernizację parku podjęto się w 1945 roku i urządzono wg projektu Mirosława Cellera i Stanisława Romika, częściowo zmieniając układ komunikacyjny i likwidując stawy. Część parku była przeznaczona na ogród dendrologiczny i obsadzona różnymi gatunkami drzew i krzewów. Na obszarze przylegającym do ul. Piłsudskiego zlokalizowano Palmiarnię i Akwarium znane obecnie pod nazwą Egzotarium oraz wyłączono działki na ekspozycję roślin gruntowych. Prace ukończono w 1956 r.  a w 1961 roku w prawej części parku ustawiono  fontannę z rzeźbą przedstawiającą  troje dzieci. Kolekcja  poszerzała się dzięki pozyskiwaniu roślin z różnych ogrodów w tym z Palmiarni w Gliwicach, Poznania oraz Ogrodu Botanicznego w Krakowie. Wiele tych okazów można podziwiać do dziś. W centralnej części Palmiarni mogliśmy dostrzec rzeźbę klęczącej dziewczynki, przedstawiającą córkę autora rzeźby Stefana Chorembalskiego -Zofię. Druga rzeźba zlokalizowana była w basenie w strefie gorącej, przedstawiała młodą nieodzianą dziewczynę. Rzeźba z niewiadomych przyczyn została usunięta i wywieziona. Do dziś nie znane są jej dalsze losy. Część akwarystyczna szczyciła się w tym okresie największą kolekcją ryb i roślin akwariowych. W latach 70-tych w trakcie budowy Osiedla Piastowskiego zdewastowano znaczną część parku. Częściowo stracił on również swoje walory przez wycinanie drzew, które z racji wieku stanowiły zagrożenie. Nadzieja nadeszła wraz z ideą Zagłębiowskiego Parku Linearnego. Powstały projekty Nowego budynku Egzotarium oraz przekształcenia parku w Ogród Botaniczny. Decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska , Egzotarium z dniem 18 lipca 2012 uzyskało status Ogrodu Botanicznego a  21 grudnia tego samego roku status Ogrodu Zoologicznego. W dniu 1 czerwca 2017 roku władze miasta wraz z obecnym prezydentem Sosnowca Arkadiuszem Chęcińskim, podpisali umowę z firmą BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Łukasz Ździebłowski  na zaprojektowanie przebudowy obiektu wraz z zagospodarowaniem przestrzennym przylegającego terenu. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało ogłoszone we wrześniu 2019 roku.